Boek: Transpersoonlijke psychiatrie

'Transpersoonlijke psychiatrie, realiteit in beweging', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha. € 29,90; 2e druk 2008

In transpersoonlijke psychiatrie worden vragen gesteld die gewoonlijk niet worden gesteld. Het domein van de transpersoonlijke psychiatrie houdt zich bezig met die ervaringen die het beleven van de alledaagse werkelijkheid overschrijden.

transpersoonlijke

De eerste vraag die relevant is voor de praktijk is de vraag naar het natuurlijke of het pathologische karakter van die ervaring. Zoals een bevalling, ondanks de pijn, niet pathologisch behoeft te zijn, zo behoeft een ervaring die de alledaagse werkelijkheid overschrijdt, ondanks de mogelijke pijn en angst, niet pathologisch te zijn.